SAF: näidis-w-pood

 Kasutaja   
 Parool  

Tellimissüsteemi demo saate proovida erinevate kasutajatena:

Kasutaja web1 parooliks on web1, tegu on tavalise väiketellijaga.

Kasutaja web2 parooliks on web2, kasutaja kujutab endast soodushindadega
suurtellijat (kes, tõsi küll, pole jõudnud veel midagi märkimisväärset tellida).

Kasutaja web3 parooliks on web3, kahjuks on tal seoses pidevate jamadega
hetkel tellimused keelatud; süsteemi siseneda on tal siiski lubatud.

w-pood design & technology © Sysdec 2004-2010