SAF versiooni muutused


7.2.199.4 (09.03.2018)
Lisatud uus aruanne. Palga mooduli aruande generaatorisse on lisatud statistika aruande vormi "Palk ja tööjõud (14622018) Statistika aruanne" põhi ning vastav trükis.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Lisatud uued valikud. Valikutesse on lisatud uus haru "Tekita transpordi dokument", mille abil saab transpordi dokumendi tekitamise dialoogile ette anda proportsiooni ja ridade paiknemise määrangud.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Kui e-arve failis leidub SAF_Reg plokk(Selline plokk on tavaliselt Fitekist tulnud e-arvetel), siis artikkel loetakse sellest plokist, kui seda ei leitud eelnevalt EAK dimensioonide plokist või vastavat plokki failis pole.


7.2.197.1 (07.03.2018)
Täiendatud on SAF7 versiooni andmete impordi võimalusi. Raamatupidamisorderite alla on lisatud võimalus importida SAF5.2 desifreeringu formaadis faili.


7.2.192.1 (02.03.2018)
Täiendatud Palga kinnipidamise tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus kasutajakeskne Jah/Ei valik Palk harusse "TSD kontroll kinnipidamise tekitamisel". "Jah" valiku korral käivitatakse kinnipidamise tekitamise järel TSD aruande arvutus tekkinud kinnipidamisel olevate isikute filtriga ning kuvatakse TSD kontroll trükist. Vaikimisi on valik "Ei".


7.2.181.1 (19.02.2018)
Täiendatud TSD aruannet. TSD aruande struktuur ning XML eksport on viivud vastavusse 2018 a. kehtivate nõuetega. Juurde lisandusid andmed TSD Lisa3-le ning TSD Lisa7-le


7.2.175.1 (13.02.2018)
Täiendatud on uue kasutajaliidesega SAF7 failivaataja funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadatava faili kuva suurendada ja vähendada vajutades ctrl + hiirerull või +/- klahvidega.


7.2.169.1 (07.02.2018)
Täiendatud Personali moodulit. Lisatud on võimalus sisestada isiku tulumaksu miinimumi erandeid ka Personali mooduli isikukaardi loendist.


7.2.162.1 (31.01.2018)
TSD kontrolltrükised kohandatud vastavaks kehtivale astmelise miinimumiga tulumaksu süsteemile.


7.2.158.1 (27.01.2018)
SAF7 versioonile lisatud võimalus importida Swedpanga *.mk formaadis txt faile.


7.2.120.3 (20.12.2017)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada Ostutellimusest Aktsepteerimata ostuarve.


7.2.113.1 (13.12.2017)
Lisatud uus valik. E-arve harusse EAK XML formaat, määrab millises formaadis fail päritakse EAK e-arve impordil arvekeskusest. Tühja(vaikimisi) valiku korral päritakse seni kasutatud "Axapta" formaadis fail ning valiku 1.2 korral Eesti Pangaliidu e-arve versioon 1.2 formaadis xml fail.


7.2.109.1 (09.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus kasutada kiirklahve. Kiirklahve saab defineerida Abi-Valikutes.


7.2.107.1 (07.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus lisada ning hallata lemmikuid.


7.2.105.2 (05.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus muuta navigaatori taustavärvi. Navigaatori taustavärvi saab muuta keskkonna valikutes.


7.2.104.2 (04.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud Inglise keelne kasutajaliides. Keele vahetamine jõustub uuel sisse logimisel.


7.2.101.3 (01.12.2017)
Täiendatud arvelduste aktsepteerimise funktsionaalsust. Kõik kassa ja pangaarveldused, mis on tekitatud palga "Tasude ja kinnipidamiste" aruande alt, saavad aktsepteerimisel samuti "Lõpetatud" tunnuse, kui arvelduse summa võrdub kõigi seotud palga väljamakse summadega. NB! Isikul, kellel pole õigust palga andmeid näha, on see tegevus samuti keelatud.


7.2.99.4 (29.11.2017)
Täiendatud SAF 7 funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Abi\Valikud\Dokument harusse\Viite avamisel liigu viimasele dokumendile. Jah valiku korral avatakse viite avamisel viimasena sisestatud dokument. Vaikimisi on valik Ei.


7.2.99.3 (29.11.2017)
Täiendatud uue kasutajaliidesega SAF 7 programmi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus lihtsalt vaadata dokumendiga seotud faili sisu nn PDF vaatajaga. Failivaataja jaoks on lisatud Abi menüü Valikud\Keskkond valikutesse Failivaataja suurenduse valik ning Failivaataja asukoha valik, millega saab määrata vastavalt avaneva faili suurust protsentides ning vaate asukohta, kas ekraani teises pooles või eraldi avanevas aknas. 2-e monitoriga kasutajatel avaneb teine aken abimonitoril. Failivaataja sisse lülitamiseks tuleb Vaata menüüs vajutada nuppu "Vaata lisatud faile", välja lülitamiseks tuleb vajutada sama nuppu uuesti. Faili aknas faili nime peal tehes topelt klõpsu, avatakse vastav fail süsteemse aplikatsiooniga. Failivaataja toetab järgmistes vormingutes faile:
1. PDF
2. Pildid - png, jpg, bmp, tiff, tif, gif, animeeritud gif
3. Dokumendid - txt, csv, rtf, doc, docx, docm, htm, html, mht, mhtml, odt
4. Exceli failid - xls, xlsx, xlsm
5. Salvestaud e-mailid - eml


7.2.97.2 (27.11.2017)
Täiendatud Palga kinnipidamise dokumendil "Tekita alussummad" funktsionaalsust. Lisatud Tulumaks 2018 arvestamise algoritm.


7.2.93.1 (23.11.2017)
Täiendatud andmete Excelisse eksportimise funktsionaalsust. Korrigeeritud on tühja kuupäeva eksporti nii, et ka excelis jääb vastav kuupäev tühjaks.


7.2.92.1 (22.11.2017)
Täiendatud TSD INF 14 deklaratsiooni aruannet. Lisatud on alates 2018 nõutud andmed ettevõtte siseste laenude deklareerimiseks. Navigaatoris Palk\Registrid\TSD lisad harusse on lisatud viide INF 14 Laen (loend), kuhu saab sisestada laenude lähteandmed. INF 14 aruandele on lisatud Laenude andmete leht.


7.2.86.1 (16.11.2017)
Täiendatud Personali Isikukaarti. Lisatud on Allakirjutaja valiku võimalus Personali isikukaardi Töötamise, Täiendkoolituste, Karistuste ja Tegevuste loendile. Allakirjutajaks saab valida töötaja, kellel on Töötajate registris märgitud väli "Allkirjaõigus" JAH (Väli on Töötajate ekraanil vaikimisi peidetud).


7.2.80.4 (10.11.2017)
Täiendatud SAF 7 trükiste vaatamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadata trükiseid ekraanil uuema Crystal Reports'i versiooniga. SAFAdminstraatori Valikute lehe Üldiste valikute harusse ning kasutajaprogrammi keskkonna valikute harusse on lisatud valik "Crystali vaataja versioon" valikuga /10/11. Vaikimisi on see tühi ning numbriline valik tähistab vastava Crystali versiooni vaatajat, tühi valik tähendab seda, et kasutatakse SAFi poolt ette antud vaataja vaikeversiooni(hetkel veel 10). SAFAdministraatoris tehtud valik mõjub kõigile kasutajatele, kui kasutaja ei ole oma keskkonna valikutes tühikust erinevat valikut teinud.
Crystali vaataja versiooni valik on vajalik selleks, kui esineb trükiste ekraanil vaatamisel probleeme sujuva liikumise või skrollimisega.


7.2.80.1 (10.11.2017)
Täiendatud Palga süsteemi. Lisatud on võimalus kasutada nn astmelise miinimumiga tulumaksu arvestust. Selle kasutusele võtmiseks tuleb kinnipidamisliikide all kirjeldada uus tulumaksu liik, mille tüüp on "Tulumaks astmelise miinimumiga" ja miinimumi lehel on näidatud maksimaalne miinimumi summa 500 €, miinimumi vähenemise vahemiku algus 1200 € ning miinimumi vähenemise vahemiku lõpp 2100 €. Isikukaartide kinnipidamise lehel tuleb ridade muutmise abil panna senisele tulumaksu liigile lõpu kuupäevaks 31.12.2017 ning isikutele lisada uus tulumaksu liik algusega 01.01.2018. Töötajate poolt esitatud avalduste alusel miinimumi erandite kirjeldamiseks on lisatud Navigaatori harusse Palk\Registrid\Isikukaardid\ uus loendi tüüpi viide "Isiku miinimumi erandid(loend)". Samu andmeid saab sisestada ka isikukaardi alumises loendis kõrval "Min.erandid".
Täpsema juhendi astmelise miinimumiga tulumaksu kasutusele võtmiseks leiate meie kodulehelt.


7.2.79.1 (09.11.2017)
Täiendatud andmete importi EAK-st(Omniva E-Arve Keskusest). Impordi funktsionaalsusse on lisatud ka EAK-s vormistatud kuluaruannete import SAFi Avansiaruandeks(Ostuarve, millel on kulutšekkide andmed ridades). Kuluaruande import toimub tavapärase EAK andmete impordi käigus, kus imporditakse kõik EAK-s ERPi saatmiseks märgitud dokumendid.


7.2.71.2 (01.11.2017)
Täiendatud TSD aruande arvutamist. Muudetud TSD arvutust nii, et enam isikuid, kellele väljamaksu pole tehtud, enam TSD tulemusse ainult tööaja määra kuvamiseks välja ei arvutata. Muudatus on tehtud vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele § 40 lg 5. Muudatusega ei ole tulumaksu kinnipidaja kohustatud maksudeklaratsioonil TSD kajastama väljamaksete puudumisel töötaja või ametniku tööaja määra.


7.2.60.1 (21.10.2017)
Täiendatud Palga ja Personali isikukaartide loendite funktsionaalsust. Lisatud on võimalus loendisse lisada mitu kirjet nii, et iga kirje järel ei pea eraldi seda salvestama ning uue kirje sisestamiseks vajutama Ctrl+N või "Uus" nuppu. Sisestatud kirje salvestamine ning uue alustamine käivad automaatselt liikumisel ridade vahel klahvidega Enter, TAB või nooleklahvid.
NB! Personali Töötamise loend seda funktsionaalsust ei toeta.


7.2.58.1 (19.10.2017)
Täiendatud SAF7 funktsionaalsust. Lisatud võimalus Drag&Drop või Copy/Paste meetodil lohistada faile oma arvutist, meilikastist või mujalt SAFi dokumendile või registri dokumendile. Faili lohistamisel piisab sellest, kui valitud fail lahti lasta SAFi dokumendi päise piirkonnas, fail kirjutatakse vastava dokumendi välja "Fail andmebaasis". Copy/Paste meetodil tuleb vahemälusse kopeeritud faili SAFi asetamiseks klõpsata dokumendi ekraanil väljal "Fail andmebaasis" või registri ekraanil "Pilt" väljal ning vajutada klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+V


7.2.57.1 (18.10.2017)
Lisatud uus trükis. Palga Tasude ja kinnipidamiste aruandele lisatud uus trükis "Tulumaksu miinimum kuude lõikes"


7.2.43.1 (04.10.2017)
Lisatud uus trükis. Põhivara inventuuri aruandele on lisatud uus trükis "PVInventuur_Kontod".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Lisatud uus trükis. Raamatupidamise päringu tulemusele on lisatud trükis "Päring kontod 12 kuud".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Täiendatud Pakkumiste ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus pakkumise dokument konteerida.


7.2.22.3 (13.09.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljad Tellimuse nr., Tellimuse kuupäev, Arve nr., Arve kuupäev.


7.2 (13.09.2017)
Täiendatud Firmakaardi funktsionaalsust. Viitenumbri sisestamisele on lisatud kontroll korduva viitenumbri vältimiseks. Sellise leidmisel kuvatakse vastavat teadet. Korduva viitenumbri sisestamist ei keelata.


7.2 (06.09.2017)
Täiendatud E-arve impordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus importida SAFi kõik e-arvega kaasas olevad hankija pangaarved. Abi\Valikud\E-arve valikute harusse on lisatud valik "Impordi kõik arveldusarved". Vaikimisi "Ei", "Jah" valiku korral imporditakse kõik e-arve failis olevad pangaarved hankija firmakaardile.


7.1 (12.08.2017)
Täiendatud ostu, müügi ja laodokumentide loendeid. Lisatud peidetud veerud "Netosumma" ja "Käibemaks".


7.1 (23.06.2017)
Lisatud uus Keskkonna valik. Lisatud on Jah/Ei valik "Tegevuste ja trükiste paneel ühine", mis määrab, kas Tegevused ja Trükised on samal paneelil või eraldi paneelidel. Valiku muutmine rakendub peale SAFi taas käivitust. NB! Valik on ainult SAF 7.1 Modern versioonis.


7.1 (22.06.2017)
Täiendatud Põhivara saldode impordi\ekspordi funktsionaalsust. Olemasoleva CSV faili formaati on lisatud väljad DepreciationBegin – Amort. algus (N-tähendab „Järgm. Kuu“, C-tähendab „Sama kuu“), CRCapitalAssetsCat.Code - Kogumi kood, Description - PV kaardi selgitus ning U_VÄLJAD kujul CRCapitalAssets.u_xxx.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud Ostuarvetelt pangamaksete tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus valik "Arve kohta üks tasumine" Arvelduste harusse. Jah valiku korral tekitatakse igale ostuarvele vastav maksekorraldus ning sarnaste arvete koondamist ei toimu.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud pangadokumentide impordi võimalusi. Lisatud on võimalus importida lisaks laekumistele ka tasumiste dokumente panga failist. Selleks on Pangaarvelduste dokumendi ekraani tegevuste menüüsse lisatud valik "Tasumiste käsitsi import". Tasumiste impordi funktsionaalsus sarnaneb Laekumisteimpordi funktsionaalsusele. Pooleli ja Eksporditud seisundiga tasumised aktsepteeritakse, kui failist leitakse sama tasumise dokument, puuduvad tasumised lisatakse juurde vastavalt vaheaknas tehtud valikutele.


7.1 (16.06.2017)
SAF 7.1 Modern uus navigaator. SAF 7.1 Modern versioonile on ehitatud uus modernse disainiga navigaator - kaustade ja viidete süsteem. Lisatud on ka võimalus lülitada tagasi klassikaline navigaator, selleks on lisatud keskkonna valikutesse Jah/Ei valik "Klassikaline navigaator".


7.1 (15.06.2017)
Lisatud uus valik. Valikute Dokumendi harusse on lisatud valik "Värskenda kõik automaatselt". Jah valiku korral värskendatakse dokumendi salvestamisel kogu loend üle. NB! Valik on kätte saadav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (14.06.2017)
Täiendatud Lao süsteemi funktsionaalsust. Lisatud on alternatiivne jooksva laoseisu arvestamise mehhanism, mis võimaldab tuntavalt vähendada SQL serveri koormust (eriti partiiarvestuse kasutamisel). Mehhanismi aktiveerimiseks on lisatud SAFAdministraatori valikute Lao harusse valik "Jooksva laoseisu arvutus päringutega". Samas on Lao harusse kokku tõstetud ka valikud "Arvesta alternatiivkogust" ning "Omahind ladude lõikes".
NB! Mehhanismi arenduse käigus on SAFAdministraatorist ära kaotatud valik "Jooksev omahind". Alates käesolevast versioonist on SAFis kehtiv ainult jooksev omahind ehk omahinna arvestus toimub kaalutud keskmise põhimõttel ning staatilise omahinna kasutamise võimalus edaspidi puudub.
NB! Mehhanismi rakendamisele eelnevalt on soovitav koostöös meie konsultantidega üle kontrollida SQL serveri jooksvad seaded ja SQLis taustal toimivate protsesside loogika.


7.1 (13.06.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarve ning Ostutellimuse ekraane. Ekraanidele on lisatud KMD infi väljad.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Müügiahela dokumentide ekraanidele on lisatud peidetud väli "E-mail". Postitamisel saadetakse antud dokument välja sisestatud aadressile ning saaja aadressi enam firma kaardilt ei otsita, kui väli tühjaks jätta, siis leitakse saaja aadress nii nagu varem.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli Isikukaarti. Isikukaardi Tööaja tüübi valikusse on lisatud Käsundusleping.


7.1 (06.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Postituse dialoogi aknasse on lisatud valik "Eelista firma dokument e-maili". Valik ilmub nähtavale ainult postitamisel firmade loendist või aruannetelt( nt Firma saldo), kus vaikimisi postitatakse firma üldisele meiliaadressile ning valiku täitmisel firma arve meiliaadressile. NB! Täiendus on kasutatav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (27.05.2017)
Täiendatud Kõikide dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud veerg Tehingu kuupäev.


7.1 (04.05.2017)
Muudetud trükise kujundust. Tasude ja kinnipidamiste aruande trükise TasudJaKinnipidamisedTabel kujundust on muudetud nii, et seda saab eksportida Excelisse.


7.1 (25.04.2017)
Täiendatud kassatöökoha funktsionaalsust. Lisatud on võimalus kasutada IDS'i kaardimakse terminali. Süsteemi paigaldamiseks ja seadistamiseks palume võtta ühendust AS Sysdeciga.


7.1 (20.04.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Isikukaardi Puhkuste lehe käitumist on täiendatud nii, et puhkuste päevade arvu(DayCount) välja sisu saab kasutada Wordi dokumendi makettidel.


7.1 (18.04.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Kui Omafirma pangaarve juures on täidetud väli Arveldaja nimi, siis pannakse makse saaja nimeks selle sisu.


7.1 (06.04.2017)
Muudetud artiklite ekraani. Loend Omahind ladudes ning päise väli Omahind on pandud lukku seoses andmebaasi struktuuri muutustega jooksva omahinna tabelites ning alternatiivse jooksva laoseisu arvestamise mehhanismi lisamisega.


7.1 (18.03.2017)
Muudetud Postituse valikuid. Maha võetud valik Kasuta eelmise postituse seadeid. Erineva seadete komplekti salvestamiseks saab kasutada postituse makette, ilma maketita postitamisel kasutatakse alati valikutes kirjeldatud seadeid.


7.1 (10.03.2017)
Lisatud uus trükis. Müügi ABC aruande alla on lisatud uus trükis MüügikäibedMaksjadABC. Käibe ABC grupeering maksjate lõikes.


7.1 (09.03.2017)
Täiendatud Firma ekraani. Lisatud on Jah/Ei tüüpi peidetud väli "Lisa e-arve postitusel". Jah väärtuse korral lisatakse postitusel sellele firmale e-posti manusesse alati ka e-arve XML fail, sõltumata postituse e-arve valikutest.


7.1 (08.03.2017)
Lisatud uued trükised. Müügikäibe aruande alla on lisatud uued trükised MüügikäibedHankijad12+12Kuud; MüügikäibedKaubad12+12Kuud; MüügikäibedKaubagrupid12+12Kuud; MüügikäibedMaksjad12+12Kuud; MüügikäibedOstjad12+12Kuud; MüügikäibedTeostajad12+12Kuud; MüügikäibedTöötajad12+12Kuud. Trükised võrdlevad erinevate aastate käibeid kuude lõikes.


7.1 (04.03.2017)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani. Lisatud on päisesse ja ridadele KMD infi väljad sarnaselt ostuarvega.


7.1 (01.03.2017)
Lisatud võimalus muuta ostuarvel ja aktsepteerimata ostuarvel artiklit ning kogust nii, et rea summa ei muutu. Ostuarve ja Aktsepteerimata ostuarve valikutesse on lisatud valik "Säilita summa artikli muutmisel" (vaikimisi EI). Jah valiku korral, kui dokumendi päises ei ole märgitud hinnakirja, siis ridades artikli ja/või koguse muutmisel summat ei muudeta. Funktsionaalsus on vajalik imporditud e-arvete hilisemal töötlemisel SAFis.


7.1 (23.02.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Versiooni number E-arve harusse. Valik määrab, millise Eesti Pangaliidu e-arve versiooni fail e-arve ekspordil genereeritakse.


7.1 (10.02.2017)
Täiendatud pangalaekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Käsitsi impordil seo kogu summa arvega Arvelduste harusse. Valik määrab, kas kogu laekunud summa seotakse ühe arvega ning laekumise jäägi kohta eraldi ettemaksu rida ei lisata või lisatakse enam laekunud summa osa kohta ettemaksu rida.


7.1 (07.02.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ekraani. Lisatud on käibemaksu tagasiarvestuse ja käibemaksu kulusse arvestuse funktsioonid sarnaselt ostuarvele.


7.1 (03.02.2017)
Täiendatud välismaksete ekspordi võimalusi. Lisatud on valik SEPA OrgID kood valikute Ekspordi harusse. Valik määrab välismakse ekspordil OrgID tag'i sisu, kui valik on tühi, siis tag täidetakse vaikimisi väärtusega, täitmisel läheb faili sisestatud väärtus. Valik mõjutab nii tavalist välismakset kui ka palga massmakset.


7.1 (31.01.2017)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve loendite ekraane. Lisatud on peidetud väljad Netosumma ja Käibemaks.


7.1 (20.01.2017)
Täiendatud Palga moodulis Tasude ja kinnipidamiste aruandelt maksekorralduste tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus koostada makse selgitus valemiga.


7.1 (18.01.2017)
Täiendatud Palga puhkuste aruande ekraani. Keskmisesse loendisse on lisatud aegunud puhkusepäevade veerg.


7.1 (17.01.2017)
Täiendatud Personali mooduli puhkuste aruande trükist "Puhkuse saldod aastate lõikes". Sektsioonile Puhatud on lisatud juurde 2 veergu Sots ja Muu, kuhu alla kuvatakse vastavalt puhatud sotsiaalpuhkuse päevad ning muud puhkuse päevad, mis ei liigitu eelmiste veergude alla.


7.0 (23.12.2016)
Lisatud võimalus operatiivselt kontrollida firma käibemaksu kohustust. Vaata menüüsse in lisatud valik "KM kohustuse kontroll", saab käivitada firmade ekraanil või dokumendi ekraanil nii salvestatud, kui ka salvestamata dokumendil. Päring tehakse äriregistri andmebaasist.


7.0 (15.12.2016)
Lisatud Inforegistri liides. https://www.inforegister.ee/ Firmade ekraani Dokumendi menüüsse on lisatud 3 menüüpunkti: 1. "Päring Inforegistrisse", mis avab Inforegistri veebilehe vastava firma andmetega. 2. "Lisa andmed Inforegistrist" Uue firma lisamisel päritakse sisestatud koodi järgi andmed Inforegistrist ja lisatakse need SAF’i firma kaardile. 3. „Uuenda firma statistika Inforegistrist“, uuendatakse firma kaardi IR väljade(vaikimisi peidetud) sisu Inforegistrist. Punktid 2 ja 3 eeldavad lepingut Inforegistriga ning kasutajanime ja parooli olemasolu, mis tuleb salvestada SAFAdministraatori valikutesse.


7.0 (02.12.2016)
Lisatud on uued raamatupidamisaruannete vormid ja trükised. Bilanss 2016, Kasumiaruanne sk1 2016, Kasumiaruanne sk2 2016.


7.0 (28.10.2016)
Firma kaardile on lisatud juurde 2 uut E-arve kanalit RIK ja Telema.


7.0 (14.10.2016)
Täiendatud ostuarve ekraani, lisatud on peidetud väljad "AO faili asukoht" ja "AO fail andmebaasis", mis on vastavad väljad seotud aktsepteerimata ostuarve dokumendil.


7.0 (12.10.2016)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus lisada E-arve xml faili pdf vormingus arve trükivorm.


7.0 (12.10.2016)
Lisatud võimalus tekitada pangalaekumisest ettemaksuarve. Ettemaksuarve saab tekitada ainult sidumata ehk ettemaksu laekumise dokumendilt. Müügiarvete valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Seo ettemaksuarve. Jah valiku korral otsitakse müügiarve salvestamisel kõik sama firma laekumiste pealt tekitatud ettemaksuarved ning kuvatakse neid vaheaknas sidumiseks. Sidumisel lisatakse valitud ettemaksu arve(te) summad miinusega müügiarve ridadele.


7.0 (07.10.2016)
Täiendatud Palga ja Personali moodulit. Lisatud võimalus arvestada puhkuse saldost maha aegunud puhkuseid. Isikukaardi puhkuste lehele on lisatud uus puhkuse meetod "Aegumine". mille valikul saab täita aegunud päevade arvu. Aegumise hetkeks arvestatakse puhkuse rea lõpu kuupäeva. Aastat, mille puhkus aegub, saab märkida puhkuse rea Aasta veergu. Palga ja personali puhkuse aruanded lahutavad isikukaardile märgitud aegunud päevad arvutatavast puhkuse saldost maha. Aegunud puhkuste päevi näeb ka Personali mooduli Puhkuste aruande trükisel "Töötajate puhkuse saldo aastate lõikes".


7.0 (30.09.2016)
Täiendatud Panga-Kassa arvelduse funktsionaalsust. Lisatud võimalus kirjeldada igale omafirma pangaarvele ja kassaüksusele eraldi dokumendi seeria ja rakendada vastavalt sõltumatu dokumendi numeratsioon. Firmade ekraani pangaarvete lehele on lisatud peidetud väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria. Kassade ekraanile on lisatud nähtavad väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus kirjeldada Ostuarvetele kinnitusringe ehk tingimusi, mille alusel saab automaatselt lisada aktsepteerimata ostuarvetele isikid või isikute gruppe, kes peavad antud dokumendid kinnitama. Lisaks on täiendatud ülesannete täitmise ekraani funktsionaalsust nii, et täitmata ülesannete korral saab ülesannete täitmise ekraani kasutajale SAFi sisse logimisel automaatselt ette kuvada.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus dokumendiridade lisamiseks mistahes tabulaarsete andmete alusel (Excel, CSV tekstifail, tabelid e-kirjades ja veebilehtedel) "Copy-Paste" meetodil. Funktsinaalsus käivitub kõigi SAFi dokumentide ridadel klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+V või Tekst menüüst valikuga Aseta teisiti... Pakutakse ette ekraan, kus saab imporditavad andmed siduda dokumendi ridade veergudega. Makettide ja valikute salvestamise võimalus on seotud "Eriliste dokumentide tekitamise" litsentsiga.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus märkida firmadele ja artiklitele Ostu/müügi tüüp, mille abil saab eristada ostuarvetele ja müügiarvetele pakutavad firmad ning artiklid. Ostuarve tüüpi registreid ei saa valida müügiahela dokumentidel, Müügiarve tüüpi registreid ei saa valida ostuahela dokumentidel ning Raamatupidamise tüüpi registreid ei saa valida nii ostu- kui ka müügiahela dokumentidel. Tühja valikuga registrid on valitavad kõigil dokumentidel.


7.0 (23.09.2016)
Täiendatud aruande generaatori aruande väljundit. Väljundi ridade tabelisse BPStatmAmount on lisatud andmebaasi väljad BeginDate1;...;BeginDate12 ja EndDate1;...;EndDate12, mida saab kasutada trükistel. Väljad on täidetud vastavate perioodide välja arvutatud alguse ja lõpu kuupäevadega.


7.0 (21.09.2016)
Täiendatud Müügiarvete ekraani. Ridadele on lisatud peidetud veerg Laos, mis kuvab kauba laoseisu dokumendi tegemise hetkel.


7.0 (20.09.2016)
Täiendatud e-arvete importi Omniva e-arve keskusest. Impoditud e-arvele lisatakse link algdokumendile, mis asub Omniva e-arve keskuses. Link salvestatakse impoditud dokumendi välja Fail andmebaasis. Lingi avamisel avatakse antud dokumendi algdokumendi kuva Omniva e-arve keskuses.


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve ekraanide funktsionaalsust. Dokumendi menüüs funktsioon Tekita tasaarveldus võimaldab tasaarveldada ka erineva kreeditsummaga dokumenti (Varem oli tasaarveldus võimalik vaid siis, kui algdokument ja kreeditdokument olid absoluutväärtuselt võrdse summaga).


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFPostitusega e-kiri iga SAFi aruande pealt. Aruannetelt, mis pole otseselt seotud firmade registriga, e-kirja saatmisel tuleb postituse ekraanil saaja meiliaadress käsitsi täita.


7.0 (15.09.2016)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada transpordi dokument valitud sissetuleku ridade alusel.


7.0 (14.09.2016)
Täiendatud ülesannete jagamise ja täitmise ekraane. Lisatud on registri tüüpi valik Tüüp. Uusi tüüpe saab lisada vaid läbi ülesannete jagamise ekraani kukkudes tüüpide loendisse. Tüüpide registril eraldi viidet pole.


7.0 (08.09.2016)
Täiendatud Teenuste mooduli Lepingu ekraani funktsionaalsust. Uue lepingu rea lisamisel pakutakse lepingu päise alguse kuupäeva automaatselt ette rea alguse kuupäevaks.


7.0 (02.09.2016)
Täiendatud e-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida e-arveid, mis sisaldavad pdf vormingus algdokumenti(xml faili sees on määratud kohas kirjeldatud pdf dokument). E-arve sees polev pdf salvestatakse dokumendi juurde välja Fail andmebaasis.


7.0 (31.08.2016)
Täiandatud Ctrl+F otsingu käitumist aruannete ridadel. Ctrl+F otsing leiab otsitava kirje aruande tulemuse ridadest ning kukub otsitava rea peale sarnaselt Ctrl+Shift+F otsingule. Dokumentides ja loendites on Ctrl+F otsingu käitumine endine.


7.0 (12.08.2016)
Täiendatud Ostu- Ja Müügiarve ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus käivitada menüüst ettemaksete sidumise funktsioon. Dokumendi menüüs valik "Seo arve ettemaksetega".


7.0 (05.08.2016)
Lisatud uus valik Müügiarve.Saateleht harusse - Täida partii read. Võimaldab valida, kas müügiarvest saatelehe tekitamisel partii või seeria tüüpi kaupadel täidetakse partiide read automaatselt. Vaikimisi on valik EI.


7.0 (02.08.2016)
Täiendatud Panga/Kassa dokumentide konverteerimise funktsionaalsust. Konverteerimise funktsioon paneb automaatselt algdokumendi ja tekkinud dokumendi oleku "Lõpetatuks".


7.0 (27.07.2016)
Täiendatud Reskontro ekraani funktsionaalsust. Algdokumendi ja tasumise dokumendi numbri veergudele on lisatud (...) nupp, mille vajutamisel avatakse vastav dokument.


7.0 (25.07.2016)
Täiendatud Ostuarvete ja Seotud dokumentide ekraane. Ostuarvete ekraanile on lisatud peidetud väljana AO fail andmebaasis - seotud aktsepteerimata ostuarve väli Fail andmebaasis. Seotud dokumentide ekraanile on lisatud peidetud väljana dokumendi Fail andmebaasis.


7.0 (21.07.2016)
Täiendatud Kõigi dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljadena dokumendi Faili asukoht ja Fail andmebaasis.


7.0 (11.07.2016)
Täiendatud Arvelduste käibearuannet. Aruande tingimuste ekraanile on lisatud Jah/Ei valik "Näita nulliseid käibeid" , mis elimineerib aruande saldodest arveldused, millel pole aruande perioodil käivet.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud Kaubainfo ekraani. Lisatud peidetud väli Hankija, mis kuvab artikli kaardi hankijat.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud partiide arvestust lao süsteemis. Lisatud võimalus kasutada ka partiide juures alternatiivkoguse arvestust.


7.0 (10.06.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaarti. Töövõimetuslehtede loendile on lisatud viide arvetusdokumendile.


7.0 (30.05.2016)
Täiendatud on F9 - veeru summa funktsionaalsust. Lisatud on võimalus leitud veeru summa kopeerida vahemällu ning asetada see soovitud rakendusse(excel, notepad, word, SAF, jne..). Summa kopeerimiseks tuleb summa peal vajutada hiire paremnuppu ning menüüst valida "Kopeeri".


7.0 (27.05.2016)
Täiendatud on alternatiivkoguse sisestamise funktsionaalsust partii tüüpi artiklitele. Lisatud alternatiivkoguse sisestamise võimalus partii tüüpi artiklile dokumendi realt sarnaselt põhikogusele, kus kogus ja alternatiivkogus kantakse üle ka dokumendi real valitud partii reale. NB! Alternatiivkogust ei saa sisestada siis, kui Lao valikutes on aktiivne valik "Lisa partiid FIFO".


7.0 (26.05.2016)
Täiendatud INF 14 aruannet. Lisatud võimalus arvutada makstud autokompensatsiooni andmeid ka palga arvestusliikide alusel. NB! Arvestusliigi ja kinnipidamisliigi filtreid ei saa aruandel samaaegselt kasutada.


7.0 (20.05.2016)
Lisatud võimalus rakendada kirjete koondamist ka palga tululiikide ning OECD koodide registrites.


7.0 (19.05.2016)
Täiendatud on SAFi töökindlust võrguühenduse katkestuste korral. Ühenduse katkemisel serveriga(nt arvuti läheb "uinunud" olekusse) taastatakse ühendus ilma SAFi sulgemata. Kui mingil põhjusel ühenduse taastamine ei ole võimalik, siis kuvatakse vastavat teadet.


7.0 (16.05.2016)
Täiendatud on e-postituse funktsionaalsust. Lisatud on võimalus määrata saadetavate sõnumite vaheline viivitus. Viivituse saab määrata Postituse valikuga "Sõnumite vaheline viivitus" sekundites. Viivituse määramine on vajalik siis, kui SAFPostituse SMTP serveriks on määratud Telia või mõni muu sarnast teenust pakkuv server, kus on piiratud minutis tehtavate ühenduste arv ehk saadetavate meilide arv. NB! Viivituse määramisel pikeneb meilide saatmise koguaeg, kuid see aitab vältida meiliserveri "musta nimekirja" sattumist.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud Ostutellimus laokäibest aruande ekraani. Tulemuse ridadele on lisatud veerud "30 päeva keskmine väljaminek" ja "Jätkub päevades", mis kuvavad vastavalt aruande perioodi päevade alusel leitud 30 päeva keskmist väljaminekut ning päevade arvu, kauaks perioodi lõpu laojäägist piisab.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaardi loendite ekraane. Kõigile on lisatud töötaja isikukoodi väli.


7.0 (15.04.2016)
Täiendatud on Müügitellimusest Ostutellimuse ja Saatelehest Sissetuleku tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada ostutellimus või sissetulek konkreetsele hankijale sõltumata artikli kaardil märgitud hankijast. Vastav valik "Ignoreeri artikli hankijat" on lisatud tekitamise dialoogi aknasse.


7.0 (12.04.2016)
Lisatud uus trükis palga Isikukonto aruandele: Isikukonto detailne - lisaks tavaandmetele kuvatakse trükisel detailselt arvestusliigi perioodid, tulumaksuvabastuse rakendus, arvestusliigi tariif, ametikood.


6.10.2146 (18.03.2016)
Täiendatud nn ridadeta aruannete ekraane ja funktsionaalsust. Ekraanidele on lisatud nupud Dokumendid ja Read, mis avavad vastavalt aruande tingimustele vastavad dokumentide loendi ekraani ning dokumentide ridade loendi ekraani. Nupud on lisatud ekraanidel Müügikäibe aruanne; Laokäibe aruanne; Ostukäibe aruanne; Lao sissetuleku aruanne; Müügitellimuste aruanne; Ostutellimuste aruanne; Müügi ABC aruanne; Lao ABC aruanne; Intrastat aruanne.
Põhivara varade liikumise aruandele on lisatud aruande tulemuse read.


6.10.2144 (16.03.2016)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordil firma leidmise algoritmi. Kui impordi failis on firma reg.nr. täidetud, siis alustatakse sobiva firma otsimist selle järgi, seejärel firma nime järgi.


6.10.2130 (02.03.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi ekraani. Lisatud on Jah/Ei väli Tööleping. Välja muutmine mõjutab Palga mooduli isikukaardi sama välja ning vastupidi. Väli on vaikimisi peidetud.


6.10.2123 (24.02.2016)
Lisatud võimalus välja lülitada kasutaja arvuti lokaalse kõvaketta vaba ruumi (1GB) kontroll SAFi käivitamisel. Selleks tuleb SAFi ikooni käsureale lisada võti -n:d . NB! Võtme lisamisel ei kontrollita SAFi avamisel enam lokaalse kõvaketta (tavaliselt C:\) vaba ruumi ning vaba ruumi vähenemisel alla kriitilise piiri (1GB) ei kuvata vastavat teadet. Piisava vaba ruumi puudumisel võib SAFi töös tekkida ettearvamatuid tõrkeid ja antud võtme kasutamine on lubatud vaid kasutaja omal vastutusel!


6.10.2123 (24.02.2016)
Täiendatud Palga mooduli Arvestuse dokumendi tekitamise funktsionaalsust. Funktsioon "Tekita kõigile" lisab tululiigi ja OECD liigi dokumendile arvestusliigi juurest, kui vastavat liiki pole isikukaardil kirjeldatud.


6.10.2106 (10.02.2016)
Täiendatud TSD aruande arvutust. TSD Lisa2-le on lisatud töökoormuse näitamine sarnaselt Lisa1-ga, kui OECD koodid on 120, 121, 122, 126, 127 ,128, 144, 145, 146, 147, 148, 149 , muude OECD koodide korral on töökoormus alati 0.


6.10.2103 (10.02.2016)
Täiendatud Lao saatelehe, Laokulu, Laoliikumise ja Komplekteerimise ekraani käitumist salvestamisel. Kui eelreserveering on lubatud ja salvestamisel mõnda artiklit ei jätku, siis on lisatud võimalus eelreserveeringu salvestamine katkestada. Funktsionaalsuse sisse lülitamiseks on nimetatud lao dokumentide valikutesse lisatud valik Luba eelreserveeringu katkestamine.


6.10.2101 (08.02.2016)
Täiendatud dokumentide tekitamisi. Osaliste lähetamiste vaheekraanidele on lisatud alternatiivse koguse väljad sarnaselt koguse väljadega. Saab täita lähetatava alternatiivse koguse välja.


6.10.2092 (03.02.2016)
Täiendatud TSD lisa INF 14 aruannet. Viidud vastavusse 2016 a nõuetega. Palk\Registrid \TSD Lisad kausta on lisatud koolituskulude andmete sisestamiseks eraldi ekraan TSD lisa INF 14 koolituskulud. Ekraanil sisestatud andmed lisatakse aruande tulemusel koolituskulude lehele. Isikliku auto kasutamise eest hüvitise kajastamise põhimõtted pole muutunud. Vastavad andmed lisatakse ka ekspordi faili.


6.10.2090 (02.02.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Aruande arvutus on viidud vastavusse 2016 nõuetele. TSD aruandele leitakse kõik isikud, kellele on aruande kuul tehtud väljamaks või kellele pole tehtud väljamaksu, kuid nende tööle asumise kuupäev isikukaardil on varasem aruande kuu viimasest päevast või töölt lahkumise kuupäev isikukaardil on hilisem aruande kuu esimesest päevast ja isikukaardil on tööleping "Jah". Tulemusest jäävad välja need isikud , kes on aruande kuul tööl, kuid nende töösuhe on kogu aruande kuu jooksul peatatud ehk neil esineb isikukaardil puhkus või puhkused kogukestvusega üle aruande kuu, mille erand on "Jah".
Isikutel, kellel on TSD aruandel rida tulu- ehk väljamaksuliigiga 0,10,11,12 või 13, kuvatakse töökoormuseks 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus. Kõigi muude väljamaksuliikide korral on töökoormuseks 0. Isik, kellele on tehtud aruande kuu jooksul väljamaks mõne muu väljamaksuliigiga, nt 24 - haigusraha, ja isikukaardil on väli Tööleping "Jah", lisatakse TSD tulemusse üks rida, millel summad on nullid, väljamaksu liik on 10 ja töökoormus 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus.
Isikud, kellele on tehtud väljamaks, kuid aruande kuul ei ole tööl (töölt lahkumise kuupäev on varasem aruande kuu algusest), täidetakse töökoormus alati 0-ga.
NB! Selleks, et 2016 a TSD aruandele ei tuleks töölt lahkunud isikud, tuleb nende isikukaartidel täita nende õige töölt lahkumise kuupäev. Isikud, kes on tööl VÕS lepinguga või mõnel muu põhjusel saavad ainult tasu, mis ei ole väljamaksuliigiga 10,11,12 või 13, peab isikukaardil välja Tööleping märkima "Ei".


6.10.2085 (28.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi töötamise lehe funktsionaalsust. Isikukaardi salvestamisel kontrollitakse, et viimast töölepingu lisa ei saa lõpetada, kui tööleping on lõpetamata. Ehk kui on vaja töölepingu lisa lõpetada nii, et tööleping jätkub, siis tuleb alati jätkamiseks lisada uus töölepingu lisa, mis automaatselt lõpetab eelmise lisa. Kontroll ei kehti Lisatöökoha tüüpi lepingulisade korral. Töölepingu lõpetamisel lõpetatakse kõik lõpetamata lisad.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud andmete logimist. Lisatud on SAF administraatori tegevuste logimine. Logitakse Arhiveerimise lehe tegevusi - arhiveerimine, arhiivi tekitamine, andmete kustutamine ja valikute lehe finantsaasta kuupäevade nuppude vajutamisi.
Valikute muutmist ei logita.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud SAFist andmete eksportimise võimalusi. Lisatud ekspordi menüüsse valik SAF Failide eksport, mis võimaldab SAFi andmebaasi salvestatud faile või SAFi ekraanidega lingitud faile korraga SAFist välja eksportida ekspordi käigus näidatud asukohta ja kasutaja poolt määratud nimega. Eksport on võimalik Ostuarvete, Aktsepteerimata ostuarvete, Artiklite, Töötajate, Palga isikukaartide, Personali isikukaartide ja Kõik dokumendid ekraanidel.


6.10.2076 (26.01.2016)
Täiendatud Lao mooduli ekraane. Dokumentide ekraanide ridadele on lisatud peidetud väli Alt.laos, kus kuvatakse alternatiivse koguse jääki dokumendi tegemise hetkel sarnaselt laojäägile. Alternatiivse koguse jääki kuvatakse juhul, kui SAFAdministraatoris on alternatiivse koguse arvestus sisse lülitatud.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud majandusaasta e-aruannete funktsionaalsust. E-aruannete valemite ekraanile on lisatud Kordaja veerg. E-aruande arvutamisel korrutatakse saadud tulemus kordajaga läbi ja lisatakse saadud tulemus e-aruande tulemusse. Võimaldab kuvada näiteks kasumiaruande kulude ridu miinusmärgiga kui lisada kordaja -1.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus välja arvutada ja eksportida TSD lisa1 b-osa ning TSD lisa 2 b-osa (tagasimaksed ja tasaarveldused). Selleks on kinnipidamiste ekraani ridadele lisatud 3 uut välja - Aasta, Kuu ja Põhjus (millal on tagastatav summa välja makstud ja mis põhjusel see tagastatakse), mida lubatakse täita siis, kui rea summa on negatiivne(miinusega). TSD lisade 1 ja 2 b- osa täitmiseks tuleb kinnipidamise dokumendil kõik tagastatavad summad (väljamaks, tulumaks, sotsiaalmaks jne) näidata miinusega, täita nendel ridadel aasta, kuu ja põhjuse väljad. TSD aruande arvutus kuvab need read TSD aruande tulemuse vastavatel lisalehtedel. TSD eksport lisab vastavad andmed ka EMTA-le edastatavasse faili.


6.10.2069 (25.01.2016)
Täiendatud reskontro aruannete funktsionaalsust. Esitatud arvete ja saldode aruannetele on lisatud peidetud väli Viiviste arvutus võlani. Jah väärtuse puhul piiratakse arvutatud viiviste summat nii, et see ei ületaks arve tasumata summat. Ei väärtuse puhul viiviste summat ei piirata.


6.10.2065 (21.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Lisatud 2016 a nõuetele vastavad trükised.


6.10.2063 (20.01.2016)
Ühtlustatud Personali mooduli aruannete üldise käitumise põhimõtet: Aruande kuupäevade järgi filtreeritakse isikukaardi vastava lehe kirjed ning võrreldakse neid töötamise lehe andmetega. Kirjet kuvatakse aruandel, kui töötamise lehel leidub rida, mis jääb aruandel määratud perioodi ja mille osakond ja/või ametikoht vastavad aruande päises sisestatud andmetele. Kui töötamise lehelt leitakse kirjele vastavuseks mitu rida, siis osakond ja ametikoht võetakse viimaselt kirjelt. Võrreldakse ainult neid kirjeid, mis EI OLE lisatöökoht.


6.10.2060 (18.01.2016)
Täiendatud SAFpostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFpostitusega e-meile läbi OFFICE 365 ja Gmail meiliserverite. Täpsemate juhiste saamiseks palume pöörduda AS Sysdeci klienditeeninduse poole.


6.10.2059 (15.01.2016)
Täiendatud Pearaamatu aruande ekraani. Aruande tulemuse lehtedele lisatud peidetud väljadena kõigi registrite nimetused.


6.10.2058 (14.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli täiendkoolituste aruannet. Lisatud täiendavad kuupäevade filtrid.


6.10.2057 (13.01.2016)
Täiendatud firma andmete importi äriregistrist. Importimisel täidetakse ka firma aadressi väli, kui see eelnevalt tühi on.


6.10.2056 (12.01.2016)
Lisatud uued valikud. Abi\Valikud\Firma valikutesse on lisatud valikud Hinnakiri - ost ja Hinnakiri - müük, mis võimaldavad määrata vastavalt vaikimisi hinnakirjad uue firma sisestamisel.


6.10.2050 (04.01.2016)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvetest ostuarve tekitamise funktsionaalsust. Vastavalt ostuarve valikutele kontrollitakse tekitamisel sarnase dokumendi olemasolu.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud ostukäibe aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus arvutada aruannet ka tehingu kuupäevade järgi sarnaselt müügikäibe aruandele. Tehingu kuupäevade väljad on aruandel peidetud.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud Reskontro ekraani. Ülemisse loendisse on lisatud peidetud väli Dokument e-mail - firma kaardil olev dokumendi e-maili aadress. Dokumendi menüüsse on lisatud valik Ava firma kaart (Shift+F2).


6.10.2028 (30.11.2015)
Muudetud SAF probleemi saatmise põhimõtet, mille tulemusena on garanteeritud vea info saabumine AS Sysdecisse.


6.10.2014 (16.11.2015)
Lisatud uus valik. Abi\valikud\Arveldus\ valik Import eraldi dokumentidena. Jah valiku puhul imporditakse sama viitenumbriga laekumised eraldi dokumentidena. Vajalik siis, kui kasutusel on firma keskne viitenumber. Valik mõjub ainult siis, kui valik Import ainult viitenumbri alusel on JAH.


6.10.2004 (02.11.2015)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Töölt lahkunud ja siis uuesti tööle võetud isikule uue töölepingu salvestamisel kustutatakse isikukaardi päisest vana TÖR ID, Uue TÖR ID saamiseks tuleb isik EMTA TÖRi uuesti registreerida.